VJSmallIcons II 2.02

Vytvořeno 05.02.2009 16:25:32 | Poslední změna 05.02.2009 16:28:59
Windows Mobile 2003 a vyšší
Máte rozsáhlou složku s programy v nabídce Start a chtěli byste je zobrazit nějak přehledněji, než jen jako velké nudné ikony v mřížce? Tato aplikace vám přidá možnost změny zobrazení podobnou té z Windows Vista – postupně si vyberete, zda chcete vypsat velké ikony, seznam nebo podrobnosti. Navíc můžete vybrat i zobrazení na celý displej bez překážejících lišt.
Po otevření Programů se v pravém vrchním rohu zobrazí nová malá ikona, která otevře seznam možností: „Icons“ pro standardní ikony, „List“ pro seznam a „Details“ pro podrobnosti (tabulka se jménem, datem poslední změny, velikostí a typem). Úplně první položka v nabídce buď složku s programy zavře, nebo se vrátí do předchozí složky, pokud jste v podsložce. „Fullscreen“ přepne do zobrazení na celém displeji bez lišt – lišta Start zůstane ve vrchní části několika body „vyčnívat“ a klikem ji zobrazíte celou, když bude potřeba (pokud chcete měnit její vyčnívající část, můžete tak učinit v registrech na adrese „HKLM\Software\Vijay555\VJSmallIconsII\VerticalOffset“). Vaše nastavení zobrazení se ukládá v registrech a bude opět použito při příštím otevření Programů.