Persian Blue 1.0

Vytvořeno 24.03.2009 10:43:07 | Poslední změna 24.03.2009 10:46:10
Windows Mobile 5 a vyšší
Tato aplikace usnadňuje posílání souborů pomocí Bluetooth a ukazuje stav přenosu včetně jeho rychlosti, což běžně systém neukazuje. Asociuje se s Průzkumníkem, čímž můžete jednoduše posílat větší množství souborů nebo celou složku. Aplikace umí sama spravovat Bluetooth, takže pro jeho zapnutí nemusíte vstupovat do žádných hlubokých nabídek systému.
Přibalena je čeština: Soubor „czech.lng" nakopírujte po instalaci do zařízení do složky „\Program Files\PersianBlue" a poté jazyk na záložce „Setting" v programu aktivujte. Soubor „ctxmenu.dll" můžete zkopírovat do složky „\Windows" a přepsat jím ten původní pro český popis při používání z Průzkumníka.
První záložka „Bluetooth" spravuje stav Bluetooth (vypnutý, viditelný, zapnutý): Vyberte a stiskněte „Aplikovat". Druhá záložka „Poslat soubor" slouží k samotnému posílání souborů. Do seznamu můžete přidat libovolné množství souborů a poté je hromadně poslat do konkrétního viditelného zařízení v dosahu. V průběhu posílání je zobrazován uběhlý a zbývající čas, velikost poslaných a posílaných dat, počet hotových procent a rychlost. Pokud v Průzkumníkovi vyberete soubor nebo složku a podržíte na nich stylus, zobrazí se v nabídce další možnost „Poslat pomocí Persian Blue…" pro odeslání programem přímo odsud.