OS Profiler 0.3a

Vytvořeno 05.02.2009 16:08:00 | Poslední změna 05.02.2009 16:10:24
Windows Mobile 5 a vyšší
Měníte si pravidelně hlasitost a vibrace podle toho, zda jste zrovna v práci/ve škole/doma nebo třeba spíte? Je otrava dělat to každý den dokola, a pokud si v některé situaci zapomenete vypnout zvuky, může to být velmi nepříjemné. Tato aplikace myslí za vás a rychle si můžete předem nastavit hlasitost vyzvánění (popř. jen vibrace), melodii a čas, ve kterém bude profil aktivován.
Tato nová verze opravuje chybu, při které se nastavení zvuku neaplikovalo správně.

Pokud se vám po instalaci nezobrazí zástupce v Programech, spusťte aplikaci ručně z „\Program Files\OS Profiler\OS Profiler.exe". Jdou nastavit dva profily („Profile1" a „Profile2"): U obou vyberte v první nabídce hlasitost (od „Low" po „Very High") nebo jen vibrace („Vibrate") či úplné ztišení („Off"). V dalším poli nastavte čas, od kterého bude profil aktivován a ve třetím cestu ke chtěnému vyzváněcímu tónu (pro urychlení použijte „Menu" -> „Get Ringtone" -> „Profile 1" nebo „Profile 2" a vyberte soubor ze složky s vyzváněcími tóny). Stejný postup aplikujte u obou profilů a poté zatrhněte „Active", zobrazí se okno s informacemi o aktuálním čase a čase aktivace dalšího profilu. Když si například nastavíte čas v prvním profilu „08:15" a v druhém „13:15", bude první profil aktivní od 8:15 do 13:14 a druhý od 13:15 do 8:14 dalšího dne (kdy se zase aktivuje první profil a tak stále dokola).

Pokud provedete později další změny, uložte je „Menu" -> „Save". Aplikaci pro správnou funkci neinstalujte na kartu, ale do hlavního úložiště v zařízení.