nueStorageManager 1.1

Vytvořeno 20.12.2008 11:05:30 | Poslední změna 26.12.2008 13:25:23
Windows Mobile 5 a vyšší
Tato aplikace v podobě appletu pro Nastavení umožňuje odbornější práci s paměťovými oddíly (integrované, paměťové karty i externí
) na vyšší úrovni. Jde o kompletní správu oddílů se schopností jejich tvorby, formátování, defragmentace a kontroly. Získáváte tedy možnosti, které defaultně ve Windows Mobile nelze provádět. Berte na vědomí, že nesprávné použití může mít za následek ztrátu dat anebo poškození zařízení. Neprovádějte žádné změny, pokud nevíte, co děláte!
Po instalaci softresetujte zařízení. Zástupce je nyní zobrazen v „Nastavení“ -> záložka „Systém“ -> “Storage Manager”. Po spuštění září hned na hlavní obrazovce varováni o výše zmíněném riziku ohledně ztráty dat. V nabídce „Filesystem“ vyberte úložiště, se kterým chcete pracovat (systémové oddíly vám Windows Mobile neumožní jakkoli modifikovat). Bude zobrazena celková kapacita vybraného úložiště, nealokovaná kapacita a velikost sektoru. Vedle těchto informací se nachází rychlá tlačítka pro formátování a odpojení. Podstatnější je spodní pole „Partitions“ pro práci s jednotlivými oddíly úložiště (pokud nevíte, co to oddíly jsou, raději se do žádných změn nepouštějte) i s tlačítky „New“ a „Delete“ pro vytvoření nového oddílu nebo jeho smazání. Hvězdička u jména oddílu informuje o jeho připojení, tlačítkem „Properties“ zobrazíte jeho detailní informace (název, velikost, typ, file systém, flags). Pro zpřístupnění dalších funkcí je zde nutné oddíl nejprve tlačítkem „Dismount“ odpojit, pak můžete zvolit „Format“ pro kompletní zformátování, „Scan“ pro kontrolu nebo „Defrag“ pro praktickou defragmentaci (zatrhněte před startem „Verify Corrections“ pro zprávu s výsledkem). Po dokončení nezapomeňte oddíl zase připojit tlačítkem „Mount“, jinak nebude v systému vidět!