Link Creator 1.1

Vytvořeno 24.03.2009 10:47:22 | Poslední změna 24.03.2009 10:50:21
Windows Mobile 5 a vyšší
Nechce se vám vytvářet zástupce například do Programů nebo přímo do nabídky Start ručně? Tento nástroj vám vytvoří zástupce na libovolný soubor a umístí ho do libovolného umístění. Samozřejmě můžete přidat případné parametry, pokud vytváříte zástupce na spustitelný soubor a zástupce libovolně pojmenovat.
Velkým tlačítkem „Select File to Link" nahoře vyberte soubor, na který chcete vytvořit zástupce. Pro usnadnění lze vybrat jeho typ pro vypsání, popřípadě „All Files", pokud chcete zobrazit všechny. Po výběru se v prvním poli vypíše složka, ve které se odkazovaný soubor nachází a v druhém poli název souboru (oboje můžete samozřejmě vyplnit ručně bez předchozího výběru). Do „Link Name:" můžete vyplnit vlastní název pro zástupce a do „Additional arguments (if need) :" případné parametry. V „Menu" teď vyberte, kam chcete zástupce umístit: „Save in Programs" ho uloží do klasických Programů, „Save in Start Menu" přímo do nabídky Start, „Save in StartUp" spustí zástupce po spuštění systému a „Save in Selected Place" vás nechá vybrat libovolné umístění v zařízení, do kterého můžete zástupce uložit. Po úspěšném vytvoření zástupce budete informování hláškou.
Pozor na to, že pokud používáte jinou, než anglickou (WWE) ROMku a systémové složky se jmenují jinak (například „Programy", místo „Programs" nebo „Nabídka Start" místo „Start Menu"), nebude aplikace fungovat správně. Bez problému však můžete i tak použít možnost uložení zástupce „Save in Selected Place" a ručně vybrat požadovanou složku.