Install Express 1.5.2

Vytvořeno 22.05.2009 17:42:09 | Poslední změna 22.05.2009 17:45:36
Windows Mobile 5 a vyšší
Provádíte často hard reset anebo zkoušíte různé ROM a prostě vám vadí, že musíte pokaždé znovu ručně nainstalovat všechny své oblíbené aplikace, rozšíření a úpravy? Pokud jsou v podobě CAB souborů, extrémně vám pomůže tato propracovaná utilita, která umožňuje uskutečnit hromadnou instalaci – a to i „neviditelně“ jedním tapnutím podle vytvořeného seznamu.
Je možné si vytvořit hotové listy CAB souborů, které pravidelně instalujete. Na začátku samozřejmě žádný takový neexistuje, takže v aplikaci přepněte na záložku „Settings" a jako první stiskněte vrchní „Scan all Directories", čímž se zjistí celá složková struktura úložišť v zařízení. Jestli si CAB soubory ukládáte do konkrétní složky, vyberte ji nyní z vrchní nabídky, protože následující hledání těchto souborů po stisku tlačítka „Find cab's and display" bude mnohem rychlejší, než když by se měl prohledávat celý filesystém. Pokud byly nalezeny CAB soubory, přepne se automaticky na záložku „List. Cab", kde uvidíte kompletní seznam nalezených instalačních souborů. Zatrhněte ty, které chcete nainstalovat. Podržením stylusu lze z nabídky „Chceck" vybrat urychlující „Chceck all" (zatrhnout všechny) nebo „Uncheck all" (odtrhnout všechny), „Mode" mění mód instalace na šedivé „Normal" (běžné zobrazení instalace) nebo defaultní bílé „Silent" (nezobrazí se průvodce instalací), „Remove" umí smazat vybraný CAB („The selection") nebo zatržené CABy („Selection marked"). 
V případě, že si budete chtít vytvořit opravdový instalační list i do budoucna, lze měnit pořadí CAB souborů: Modré šipky ve vrchní části posunou vybraný CAB o jedno místo, po podržení stylusu se zobrazí možnost „Up" (úplně nahoru do seznamu) a „Down" (úplně dolů do seznamu).

Instalaci vytvořeného listu zahájíte pravým „Go !". V levém „File" můžete vytvořený list instalačních souborů uložit pro další použití („Save the current list") nebo načíst již vytvořený („Open"). V „Options" je ještě možnost vymazat CAB soubor po jeho instalaci („Remove the cab after installation"). Po instalaci si není problém výsledek ověřit na záložce „Logs", kde lze tyto zprávy o průbězích navíc spravovat („File" -> „Options" -> „Purge logs" je hromadně vymaže).