WkTASK 1.2.0.0a

Vytvořeno 12.12.2008 09:05:39 | Poslední změna 28.12.2008 08:25:44
Windows Mobile 2003 a vyšší
Jeden z nejoblíbenějších, nejlepších a také nejobsáhlejších task managerů pro Windows Mobile. Přepínání mezi programy na liště Start můžete zobrazit stejně, jako ve stolních Windows nebo pomocí ikon. Mezi běžícími aplikacemi potom můžete přepínat jediným stiskem. Navíc je přítomno zobrazení stavu baterie, rychlý spouštěč, ovládání podsvícení a hlasitosti a další.
V aplikaci je obražena čeština. Po instalaci a spuštění podržte stylus v pravém vrchním rohu lišty Start a zvolte „Preferences…“ -> záložku „About“ -> „Czech“. Běžící aplikace jsou vykresleny na liště Start, klikem na konkrétní ji aktivujete, podržením můžete vybrat další možnosti, včetně úplného skrytí (například pro ActiveSync, který nechcete vidět – detailnější volby v nastavení na záložce „Vyloučené aplikace“) nebo okamžitého ukončení (pokud aplikace neodpovídá). Podržení stylusu v pravém horním rohu přináší další možnosti
, v podnabídce „Funkce“ můžete otáčet obrazovku, vypnout podsvícení, aktivovat režim spánku, resetovat zařízení, připojit/odpojit datové přenosy a ukončit samotný WkTASK. „Panel Rychlé spuštění“ zobrazí 12 předem nastavených aplikací, akcí nebo kontaktů, které můžete jediným prstem nebo tlačítkem na klávesnici spustit (konfiguruje se v nastavení na záložce „Rychlé spuštění“). „Jas/Hlasitost…“ umožňuje tyto prvky snadno měnit (nastavení na záložce „Podsvícení“ a „Všeobecné2“).

Opravdu rozsáhlé nastavení na jednotlivých záložkách umožňuje přizpůsobení do detailů. Na první záložce „Vseobecné1“ se volí velikost a chování tlačítek, zatrhněte „Skrýt panel úkolů pokud není akt. žádný úkol“, pokud nechcete vidět nahrazený nápis „Start“. Záložka „Všeobecné2“ nastavuje okno jasu a hlasitosti, orientaci, ukazatel baterie a obsluhu klávesami. Záložka „Tlačítko X/Ok“ umožňuje nastavit akci pro různá gesta. Záložka „Vzhled“ dokáže načíst jiný skin tohoto tlačítka a povolit redukování RAM. Na záložce „Vzhled tlačítek“ se nastavuje styl zobrazení tlačítek spuštěných aplikací („Smíšené zobrazení“,“ Jenom ikony“, „Styl jako na PC“), barevné téma a velikost písma.