ThrottleExplorer 0.1

Vytvořeno 28.04.2009 23:02:03 | Poslední změna 28.04.2009 23:04:38
Windows Mobile 5 a vyšší
Pohodlný souborový prohlížeč, který v sobě kombinuje praktické prvky, jako je zobrazení souborů podle kriterií v kategoriích (jednoduše tedy najdete podobné/související soubory), možnost sbalit tyto kategorie a rozbalit jen požadované (velké urychlení při prohlížení složek s velkým množstvím souborů), prstové ovládání (rolování), kopírování a vkládání a další samozřejmé funkce.
Po spuštění se zobrazí obsah výchozího úložiště („\”), ale stiskem ikony karty v pravém vrchním rohu můžete klidně přepnout například na „Storage Card“. Seznamem souborů a složek lze pohybovat buď směrovými tlačítky, nebo – samozřejmě – tahem prstu. Složky jsou vždy zobrazeny vrchní části a soubory pod nimi. Pokud stisknete ikonu modré šipky vpravo dole, dostanete nabídku řazení (podle data - „Date“, přípony - „Extension“ nebo abecedy - „Alphabetical“). Nejde ale o pouhé seřazení souborů - soubory se totiž uspořádají do kategorií, které lze pro přehlednost sbalit. Defaultně je ražení podle abecedy, u kterého se například všechny soubory začínající na „A“ zobrazí pod lištou „A“ (a podobně). Stisk této lišty všechny soubory od „A“ skryje, další stisk zase zobrazí. Při řazení podle přípony se opět všechny soubory roztřídí do kategorií podle přítomných přípon („.jpg“, „.mp3“, „.txt“) a stejně to probíhá i u řazení podle data.

Pravá ikona klíče a šroubováku nabízí všechny sbalené kategorie rozbalit („Uncollapse all“) nebo sbalit („Collapse all“), čímž získáte celkový rychlý přehled o souborech (nebo seznam vrátíte do původního stavu). „New folder“ vytvoří novou složku a „Refresh“ obnoví zobrazený obsah. Pokud některý soubor stisknete, otevře se v odpovídajícím programu. Dlouhým podržením souboru nebo složky se zobrazí nabídka s možnostmi „Copy“ (kopírovat), „Paste“ (vložit) a „Delete“ (smazat). Stiskem nejvrchnější lišty programu zobrazíte klasickou stromečkovou strukturu složek, ve kterých se právě nacházíte a stiskem některé se do ní můžete vrátit.