G-Light 0.5.1

Vytvořeno 28.12.2008 07:48:07 | Poslední změna 28.12.2008 07:50:01
Windows Mobile 6.1
Nevyhovují vám automatické úrovně podsvícení u vašeho HTC zařízení vybaveného světelným senzorem? Díky téhle aplikaci si můžete všechny úrovně pro konkrétní světelné podmínky do detailů nastavit. Pokud budete svítit méně, můžete tím i teoreticky ušetřit energii. Navíc lze nastavit výjimky, u kterých budou změny podsvícení jiné.
Na první záložce „Settings" probíhá celé nastavení: „Dim backlight to level" vybírá jedenu z deseti světelných úrovní, na kterou se může přejít. Aplikace je sama oproti defaultním v systému změní (nesvítí tolik), vy si je můžete ještě upravit. Vyberte například level „1" a nastavte číselnou množinu hodnot (ohraničenou dvěma čísly), která udává sílu světla (pro kterou má být nastaven vybraný level). Pro nezbytnou orientaci při laďění je ve spodní části zobrazena aktuální hodnota světla ze senzoru („Current light sensor level:") a jí odpovídající nastavená úroveň podsvícení („Current backlight level:"). Pokud vůbec nechcete některou úroveň podsvícení použít, vyplňte obě krajní hodnoty „-1".
„Update interval (in ms):" udává v milisekundách časový úsek, po kterém se pravidelně obnoví informace o okolním světle. „Windows startup delay (in s):" je čas v sekundách, po kterém se aplikace automaticky spustí po startu Windows.

Na druhé záložce „Exceptions" můžete nastavit výjimky, pro které neplatí obecné nastavení z první záložky. Tlačítkem „New" zobrazíte konfigurační nabídku: Vyplňte název okna programu nebo název procesu, pro které výjimka platí. Potom můžete vybrat buď „Fixed backlight level:" pro danou neměnnou hodnotu bez ohledu na okolní osvětlení nebo zvýšení („Increase bl. Level by:") či snížení („Decrease bl. Level by:") podsvícení o daný počet úrovní. Zatrhnutím „Keep backlight always on" displej při zvolené aplikaci nezhasne.