Do Not Disturb Beta

Vytvořeno 26.12.2008 14:31:54 | Poslední změna 26.12.2008 14:34:01
Windows Mobile 5 a vyšší
Aplikace, která dokáže vytvářet profily, na základě kterých budou po jednom zazvonění odmítány zvolené příchozí hovory. Volající tak bude odkázán do případné hlasové schránky a vy zároveň uvidíte nepřijatý hovor včetně klasického výpisu v zameškaných. Pravidla si volíte vy, proto je aplikace ideální pokud pracujete, relaxujete, spíte nebo jste třeba na schůzce.
Hlavní nabídka kamarádská s prsty obsahuje několik přednastavených profilů (defaultní pro příjem všech hovorů, blokování všech hovorů a blokování cizích čísel - která nemáte v seznamu). Pokud si chcete vytvořit svá vlastní pravidla, stiskněte levé „New" pro vytvoření nového profilu. Vyplňte název profilu („Name") a vyberte si pravidlo pro příchozí hovory („Incoming calls:"): „Allow all calls" povolí všechny příchozí hovory, „Block all calls" zakáže všechny příchozí hovory, „Block unknown numbers" zakáže příchozí hovory, jejichž čísla nemáte v kontaktech, „Allow only selected contacts" povolí příchozí hovory pouze od vámi vybraných kontaktů, „Allow only selected category" povolí pouze kontakty z vámi vybrané kategorie, „Block selected contacts" zakáže příchozí hovory od vámi vybraných kontaktů a „Block selected category" zakáže kontakty z vámi vybrané kategorie. Pokud jste si zvolili některou z možností, kterou je potřeba upřesnit, upřesněte ji nyní (v případě přidávání kontaktů stiskněte „Menu" -> „Add Contact" a vyberte požadovaný, „Remove Contact" už vybraný odstraní a „Clear Contacts" vymaže všechny už vybrané). Celé nastavení potvrďte levým „Done".
Na hlavní obrazovce si nyní můžete vybrat požadovaný profil. Jakmile ho zatrhnete, aplikace se ukončí (o tom vás poprvé informuje) a je připravena plnit svou funkci.

Aplikace funguje i na zařízeních bez dotykového displeje.