Diamond Profile Switcher 0.2

Vytvořeno 28.12.2008 07:33:24 | Poslední změna 28.12.2008 07:36:22
Windows Mobile 6.1
Přepínáte často vibrační a hlasitý režim? Pokaždé musíte znovu otevřít nastavení zvuku a přepnout ho, ale nebylo by snazší (a rychlejší) se zařízením jenom zatřást a tím přepnout profil? Pro všechna zařízení HTC s pohybovým senzorem to zvládne tato aplikace. Definici „zatřesení“ můžete upřesnit podle potřeby. O úspěšném přepnutí profilu vás navíc ujistí zavibrování.
Když zařízením zatřesete, dlouhá vibrace potvrdí přepnutí na vibrační tichý profil, dvě krátké vibrace na klasický hlasitý. Nový zástupce v Programech „Diamond Profile Switcher" umožňuje provést detailní konfiguraci: „Timer (ms):" určuje čas v milisekundách, po který je nutné se zařízením třást, aby bylo gesto rozpoznáno jako podnět k přepnutí profilu. „Max Time between 2 movements:" je maximální čas v milisekundách mezi dvěma pohyby (pokud ho nastavíte moc nízký, bude potřeba zařízením třást rychle, pokud vysoký, bude stačit pomalejší třesení - ovšem pozor na samovolné přepínání při chůzi v kapse). Následují směrové hodnoty, které udávají potřebný styl třesení, můžete si s nimi vyhrát, pokud vám snímání třesení nevyhovuje. Nastavení je nutné potvrdit tlačítkem „Apply" (nastavení se nezavře, většinou budete chtít přímo vyzkoušet citlivost a případně hodnoty změnit).
Spodní „Hide" aplikaci skryje a nechá ji plnit svou funkci. „Exit" aplikaci ukončí, takže nepoběží na pozadí a přepínání profilů třesením nebude aktivní.