Black Box G Logger

Vytvořeno 27.12.2008 20:00:33 | Poslední změna 27.12.2008 20:03:47
Windows Mobile 6.1
Pokud potřebujete z nějakého důvodu zaznamenávat informace z pohybového senzoru a dále s nimi pracovat, mohla by vám pomoci tato jednouchá aplikace. Je určena pro pohybový senzor v zařízeních od HTC a informace z něj dokáže ukládat každou vteřinu do CSV souboru (hodnoty oddělené čárkami), který může být později otevřen například ve stolním Exelu.
Aplikace nemá žádné uživatelské prostředí, jen ji po instalaci spusťte („Black Box G Logger") a ona začne vykonávat svou práci. Data se defaultně ukládají do souboru „\BBGL.csv" v rootu úložiště vašeho zařízení. Tuto cestu je možné změnit, informace se nachází v registrech v „HKEY_CURRENT_USER\Software\l3v5y\BlackBoxGLogger" pod hodnotou „patch".
Data se ukládají ve formátu „datum a čas, X, Y, Z" (například „7. prosince 200820:18:39,0,196,5,3312,-8,437", kde „0,196" je X, „5,3312" Y a „-8,437" Z). Z těchto informací můžete ve stolním Exelu později vytvořit graf (využití samotných hodnot je zcela na vás - mohou být důležité například pro vývojáře nebo pro měření zrychlení při různých situacích, při kterých samotné zařízení nemůžete sledovat).