Advanced Configuration Tool 3.3

Vytvořeno 05.02.2009 16:29:52 | Poslední změna 05.02.2009 16:34:48
Windows Mobile 5 a vyšší
Nástroj pro úpravu chování, reakcí, vzhledu, chodu a funkcí systému bez nutnosti ručního zásahu do registrů. Každá položka je vysvětlena včetně doporučení hodnot, takže vždy víte, co editujete. Téměř každý najde po prohlédnutí něco, co by chtěl změnit. Některá nastavení mohou být dokonce extrémně důležitá nebo užitečná.
Po prvním spuštění musíte potvrdit upozornění, že autor nenese zodpovědnost za žádné škody napáchané programem (protože při špatném nastavení můžete dosáhnout nestability systému, nečekaných efektů nebo ztráty dat). Když zatrhnete „Do not show this message anymore“, upozornění se už příště nezobrazí.
Hlavní obrazovka je rozdělena do dvou částí: Ve vrchní je strom položek k úpravě (uživatelské prostředí, výkon, napájení, displej, klávesnice, síť, telefon, Bluetooth, GPS, datová připojení, Internet Explorer, zprávy, kalendář…) a ve spodní vždy vysvětlení konkrétní položky a nabídka nebo pole pro možné hodnoty. Kompletní popis všech položek by byl opravdu sáhodlouhý, můžete se tedy podívat alespoň na celý seznam na oficiálních stránkách, nebo si aplikaci prostě stáhnout (což doporučuji, v žádném zařízení by neměla chybět - i proto se přímo vkládá do mnoha neoficiálních ROM).
V „Menu“ najdete možnost obnovit všechno nastavení („Restore all settings“), importovat ho nebo exportovat do XML (záloha) a podnabídku „More settings“, kde se skrývají další užitečná nastavení: „Key mapping“ mapuje dialogové klávesy a dlouhé stisky, „File associations“ spravuje asociaci všech typů souborů, „ClearType“ volí vyhlazování písma, „Connections“ spravuje datová připojení, „Comm Manager“, „TouchFLO 3D“ a „SmartTouch“ upravuje tyto položky na podporovaných zařízeních HTC. Po všech změnách je potřeba zařízení restartovat (i v „Menu“ se nachází položka „Soft-Reset“).