DivX Mobile Player 0.91

Vytvořeno 05.02.2009 16:41:04 | Poslední změna 05.02.2009 16:44:25
Windows Mobile 5 a vyšší
Toto je oficiální DivX přehrávač pro Windows Mobile určený k přehrávání videa v tomto formátu. Používá své vlastní prostředí, je rychlý, podporuje úpravu obrazu, opětovné pokračování v přerušené pozici a přizpůsobí se jakémukoli rozlišení nebo natočení displeje. Automaticky prohledá zařízení i kartu a zobrazí všechna DivX videa včetně náhledu, jejich výběr je potom velice snadný.
Po spuštění se zobrazí seznam všech DivX videí v zařízení. Pokud nejsou všechna, vyzkoušejte zvolit „Menu“ -> „Refresh List“. Kromě názvu je zobrazena také celková velikost a délka videa. Dvojitým stiskem videa (nebo vybráním levého „Play“, popř. „Menu“ -> „Play“) se začne přehrávat. V nabídce „Menu“ teď můžete vybrat možnost „Full screen“ pro nezbytné přehráván na celém displeji. Uchopením a tažením ukazatele či směrovými klávesami (doleva a doprava) můžete měnit pozici videa, stejně jako hlasitosti (ukazatel se zobrazí po stisku videa, popř. na směrových klávesách nahoru a dolu). Video lze pozastavit stiskem středu směrové klávesy (nebo videa, pokud není aktivován celoobrazovkový režim).
Nabídka „Menu“ na listu videí obsahuje možnost smazání vybraného videa („Delete“), řazení podle („Sort by“), nápovědu („Help“) a další. V nastavení („Settings“) můžete zakázat náhledy videí („Show thumbnails:“), zakázat zobrazení času přehrávání („Display time:“) a ukazatele pozice („Display seek bar:“). Zobrazený čas („Time display:“) může být buď zbývající („Remaining“) nebo uplynulý („Elapsed“), celoobrazovkový režim („Default mode:“) může být otočený doleva („Rotate left“), doprava („Rotate right“) nebo nastojato („Portrait“). Můžete zatrhnout „Start fullscreen“ pro přímé zobrazení na celém displeji. „Playback option:“ určuje, zda bude video přehráno jednou, bude se pokračovat dalším, nebo má-li se opakovat. V neposlední řadě můžete zvolit světlost videa („Brightness:“), kontrast („Contrast:“), saturaci („Saturation:“) a synchronizaci zvuku a videa při opožďování nebo předbíhání („A/V synch:“).