Group SMS 1.4.5

Vytvořeno 26.12.2008 14:26:44 | Poslední změna 26.12.2008 14:28:52
Windows Mobile 5 a vyšší
Posíláte často SMS mnoha lidem zároveň? Pokud vám vadí, že musíte kontakty přidávat ručně a navíc nemůžete přidat jako příjemce celou konkrétní kategorii kontaktů, pomůže vám tato jednoduchá aplikace. Díky ní můžete jednoduše zatrhnout celou skupinu příjemců, popřípadě jen konkrétní členy kategorie nebo všech kontaktů.
Aplikace nevyužívá svůj vlastní editor pro psaní zpráv, zabývá se pouze výběrem a přidáním kontaktů. Můžete jí spustit buď klasicky z Programů („Group SMS"), nebo přímo při psaní zprávy z „Nabídka" -> „Add Group".
Na první obrazovce zatrhněte, ze které případné kategorie chcete vybírat nebo „Show all contacts" pro všechny kontakty a stiskněte pravé „Next". Na další obrazovce si můžete vybrat konkrétní členy, pokud nechcete všechny. Opětovným stiskem „Next" se nyní vrátíte do psaní zprávy, přičemž v poli „Komu:" již budou vyplněny všechny vybrané kontakty. Zbytek je stejný, jako u klasického psaní a odesílání SMS ;o).

Pozor na to, že aplikace zobrazuje pouze kontakty, které mají své číslo vyplněné v kolonce „Mobil:", protože se předpokládá, že SMS nebudete chtít zaslat na pevnou linku či na fax, nicméně mnoho uživatelů má tyto informace vyplněné ve špatně.

Aplikace funguje i na Smartphonech bez dotykového displeje.