VAlert 1.10

Vytvořeno 26.12.2008 14:48:41 | Poslední změna 26.12.2008 14:50:30
Windows Mobile 5 a vyšší
Asi víte, že telefony na Windows Mobile umí při příchozím hovoru jen vibrovat, vibrovat a zvonit nebo nejdřív zavibrovat a pak zvonit. Tím defaultní výčet možností končí, není možné volit jiné sekvence nebo typy vibrování, jako je tomu i u některých hloupých telefonů bez operačního systému. Díky této aplikaci není problém použít úplně libovolné styly vibrací. Řídí se skriptem, který lze snadno editovat, můžete tedy použít různě přerušované vibrace, eventuálně je přizpůsobit rytmu melodie vyzvánění.
Po instalaci buď restartujte zařízení, anebo nebo ručně spusťte „\Program Files\VAlert\VAlert.exe“. Napoprvé se nic nestane, program se spustí na pozadí (jen 11KB RAM) a při příchozím hovoru bude vibrovat podle skriptu. Pokud chcete otevřít okno programu, spusťte ho znovu. V okně nenajdete pouze dialogovou nabídku „Menu“ pro otestování skriptu vibrace („Test“) a opětovné skrytí programu („Hide“). Levé tlačítko „Close“ zcela uzavře program. V samotném souboru „script.txt“ se nachází informace, podle kterých se vibrace řídí. Jde o číslo doby vibrace a čekání oddělené čárkou po jednotlivých řádcích (například řádek „100,600“ znamená, že bude telefon 100 milisekund vibrovat a 600 čekat). Tento soubor můžete editovat buď na stolním počítači, nebo přímo v zařízení (pokud pro tento účet použijete mobilní Word, nedovolte mu soubor změnit z .txt na .doc nebo .docx formát!). Pro správnou funkci musíte mít v „Start“ -> „Nastavení“ -> „Telefon“ zvoleno v typu vyzvánění vibrovat a zvonit.