TickerTape 0.5.1

Vytvořeno 20.12.2008 08:01:47 | Poslední změna 26.12.2008 14:15:10
Windows Mobile 5 a vyšší
Kvalitně zpracovaná aplikace pro sledování vývoje akciového trhu v reálném čase. Je možné vykreslovat různé typy grafů za daná období, provádět grafická srovnání, vytvářet vlastní přehledové listy a sledovat všechny hlavní informace.
Šipkami ve vrchní části přecházíte mezi listy, vlastní položky se do těchto listů přidávají tlačítkem „+“ ve volném řádku seznamu. Spodní modrá polovina je věnována grafu, vyberte položku a stáhne se její graf za vámi zvolené období (to můžete volit pod grafem klasicky 1 den, 5 dní, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky, 5 let). Na pravé straně pod grafem přepínáte mezi třemi typy zobrazení grafu.
V „Menu“ lze vytvořit nový list („New List“), později ho přejmenovat („Rename List“), smazat („Delete List“), smazat vybranou položku („Delete Ticker“) a provést okamžitou aktualizaci („Download Now“). V podnabídce „Download Rate“ vyberte periodu, po jakou se budou automaticky data znovu aktualizovat. „Compare To“ umožňuje provést grafické porovnání vývoje položek.
Vaše vlastní vytvořené listy se nachází v souboru „TickerTape.dat“ ve složce s nainstalovaným programem („\Program Files\Ticker Tape\“), odtud je můžete před upgradem na novou verzi zálohovat.