SimpTimer 1.01.37

Vytvořeno 19.12.2008 18:07:51 | Poslední změna 26.12.2008 14:16:40
Windows Mobile 2003 a vyšší
Potřebujete zároveň odpočítávat několik různých událostí? Tato aplikace to hravě dokáže. Nastavíte si jednotlivé časy pro odpočítávání a nezávisle na sobě je potom můžete spouštět, pozastavovat a podobně. Jakmile některý z časů uběhne, aplikace vás upozorní vybraným zvukem a ikonou na liště Start.
Na hlavní obrazovce je čas odpočítávání aktivní pro editaci obkreslený růžovým obrysem, pokud ho chcete nastavit, podržte na něm stylus a z nabídky si vyberte buď již dříve nastavené hodnoty ostatních, nebo zvolte „Set Timer…“: Zde můžete nastavit hodiny, minuty a sekundy pro dané odpočítávání a jeho zvuk (podle kterého po vypršení snadno rozeznáte, na které že to odpočítávání jste právě upozorňováni jen sluchem).
Po nastavení požadovaných časů je lze spustit stiskem zelené šipky (stopkou je pozastavit a červenou šipkou restartovat). Když aplikaci necháte minimalizovanou (nebo aktivní), asi deset vteřin před koncem každého odpočítávání se zobrazí nová ikona v informační oblasti na listě Start a po úplném vypršení času se spustí alarm
s vybraným zvukem pro dané odpočítávání. Ten bude vyzvánět, dokud ho neumlčíte stiskem velkého „Turn Off Timer“.
V balíku najdete speciální verze pro všechny verze systému od verze 2003 až po verzi 6 (učeno i pro 6.1). Aplikace navíc nemá problém s žádným rozlišením displeje.