RAR 3.80 for Pocket PC

Vytvořeno 20.12.2008 11:19:30 | Poslední změna 26.12.2008 14:18:34
Pocket PC 2002 a vyšší
Mít podporu pro tento populární ruský komprimační formát i ve svém mobilním zařízení je téměř nezbytné, pokud často stahujete data z internetu, posíláte je e-mailem a podobně. Toto je oficiální mobilní verze známého stolního WinRARu, takže umí plně pracovat s RAR i ZIP soubory. U RARu je možné archiv, kromě komprimace a extrakce, opatřit heslem, rozdělit na části o určité velikosti, nastavit rychlost komprimace a vše, co tento formát jako takový nabízí.
Hned po prvním spuštění bude otevřena záložka v nastavení o asociaci souborů v operačním systému, praktické je nechat ji povolenou, pokud chcete, aby Pocket RAR spravoval všechny RAR a ZIP archivy. Na záložce „Paths“ můžete nastavit defaultní složky pro extrahované soubory („extraction folder“), vytvořené archivy („folder for archives“) a složku pro dočasné soubory („temporary files“). Na první záložce „Compression“ lze nastavit výchozí formát pro kompresi, avšak toto je možné zvolit pokaždé před tvorbou nového archivu.
V hlavním okně programu, ve kterém se pohybuje jako v klasickém průzkumníkovi souborů, můžete běžně vybrat soubory, které chcete zabalit a kliknout na ikonku knih na spodní liště (ikonka otevřených knih archivy rozbaluje, ikonka červeného koše soubory maže). Dostane se vám obrazovky se zadáním názvu archivu a umístění, formátem, sílou komprese („Compression“: „Best“ je nejmenší, ale zabere nejvíce času; „Store“ je největší, ale zabere nejméně času). Můžete zatrhnout „Delete files“ (staré soubory budou potom smazány) a „Solid archive“ (jen pro RAR - soubory budou spojeny a dosáhne se lepšího komprimačního výsledku, to má smysl pro větší množství zabalovaných souborů). Pokud chcete archiv rozdělit do jednotlivých stejně velkých částí, zapište tuto velikost v bytech do „Volume size“. „Password“ umožní oblíbené zaheslování RAR archivu. Pak už jen klikněte na „OK“ a čekejte na dokončení zabalení. Díky „Tools“ -> „Test“ je možné archiv otestovat na případné chyby.