BikeDashboard 0.94.

Vytvořeno 30.04.2009 12:18:35 | Poslední změna 30.04.2009 12:21:46
Windows Mobile 5 a vyšší
GPS nemá využití jen pro vojenské účely, auta, lodě a letadla, ale i pro pěší turistiku nebo cyklistiku. Tato GPS aplikace je určena všem cyklistům. Zjistíte díky ní, jakou a jak dlouhou cestu jste urazili, jak vysoko jste se dostali anebo jak rychle jste jeli. Dokáže navigovat po předem připravené (stažené) trase, exportovat vaše trasy, zobrazovat mapy nebo vám pomoci v tréninku.
Součástí je i stolní aplikace („BikeDashboardDesktopSetup.msi“), která umí analyzovat a ukládat vaše výkony, kalibrovat rastrové mapy pro použití v mobilní aplikaci, spravovat trasy nebo vytvářet šablony pro trénink.
Zaměříme se na mobilní aplikaci: Po spuštění se defaultně začne vyhledávat GPS signál. Po jeho získání se v pravém vrchním rohu na první záložce „Dash“ zobrazí jeho síla. Tato hlavní záložka samozřejmě obsahuje i rychlost („Speed“) a to aktuální, průměrnou a maximální. V druhém oddělení se nachází vaše výška nad mořem („Altitude“) a její stoupání („up“) a klesání („down“). Hned vedle je čas („Time“) a to aktuální a čas jízdy. Dole je celková ujetá vzdálenost („Distance“) a směr pohybu („Direction“). Druhá záložka „Map“ vykresluje aktuální pohyb (defaultně je váš pohyb kreslen modrou čárou a případný naplánovaný zelenou). Pokud je načtena mapa, zobrazuje se pohyb na mapě, jinak jen na bílé ploše. Tlačítka „+“ a „-“ mění přiblížení. Třetí záložka „Graphs“ zobrazuje graf změny rychlosti („Speed“) a nadmořské výšky („Altitude“). Nahoře můžete přepínat mezi aktuální změnou („Current“) a historií („History“). Pro použití čtvrté záložky „Training“ si musíte nejprve ve stolní aplikaci na záložce „Training preparation“ připravit některý typ tréninku ze seznamu „Target type“ (lze si například stanovit průměrnou rychlost, které musíte dosáhnout, maximální rychlost, trvání, stoupání, sestup a podobně). Tlačítkem „Add target“ přidejte požadavky do seznamu a trénink uložte tlačítkem „Save training“. Výsledný soubor se potom po nakopírování do mobilního zařízení zde otevře v „Main menu“ -> „Open Training“. Poslední záložka mobilní aplikace je „Settings“, kde lze nastavit čas záznamu ukázky, automatické připojení na GPS po startu, centrování při vykreslování trasy, vykreslování aktuální trasy a barvy pro plánovanou a aktuální trasu.