PocketGravity 0.02

Vytvořeno 03.01.2009 07:40:23 | Poslední změna 03.01.2009 07:41:54
Windows Mobile 5 a vyšší
Vytvořte si ze základních geometrických tvarů svou vlastí scénu a poté jí nechte ožít podle realistických fyzikálních zákonů! Tvořivosti se meze nekladou - to zapříčiňuje téměř neomezené možnosti zábavy.
Stavba a práce se všemi objekty se provádí díky spodní nástrojové liště. První tři spodní ikonky fungují jako záložky: Výběrem kladiva se ve vrchní řadě objeví čtverec, kruh, duplikátor a špendlík. Výběrem šipky se zobrazí ikonka pro přemisťování objektů, otáčení a mazání. Výběrem ikonky paměťové karty (na rozdíl od ostatních jí držte) získáte možnost vyčistit obrazovku („Clear World"), uložit scénu („Save State") a načíst scénu („Load State"). V pravé části se nachází posuvník „G", kterým můžete volit gravitaci (a dokonce i zápornou - tělesa se budou vznášet). Vedle posuvníku nahoře je tlačítko pro spuštění a zastavení scény (pro stavbu je lepší mít scénu zastavenou, aby vám objekty náhodně nepadaly, podívaná nastane až po spuštění). Zelené šipky umí vrátit až 100 kroků zpět nebo opakovat.

Teď se ale vraťme k první záložce, kladivu. Po zvolení čtverce nebo kruhu (stisknutím a táhnutím ve scéně kreslíte těleso) přibude ještě jedna ikonka, která přepíná mezi pohyblivým (ikonka je modrá) a nepohyblivým (ikonka je červená) tělesem - například pro stěnu. Pokud si vyberete duplikaci těles (ikonka po čtverci a kruhu), stiskněte chtěný objekt ve scéně a táhněte - objeví se identický. Při výběru špendlíku se podobně jako u tvarů objeví nová ikonka (červené kolečko se žlutým bodem), jde o způsob uchycení při spojování těles (buď v těžišti tělesa, nebo kdekoli).