Cube Program 0.6b

Vytvořeno 09.12.2008 16:02:47 | Poslední změna 28.12.2008 08:17:31
Windows Mobile 5 a vyšší
Máte rádi Rubikovu kostku? Potom se vám bude líbit tato rozsáhlá aplikace, ve které ji můžete nejen skládat (s možností vracet kroky a podobně), ale také nechat ji vyřešit, prohlížet si hotové záznamy nebo nahrávat svoje, stavět ji, barvit a spousty dalšího. Jde o standardní rozložení 3x3x3.
V prostoru můžete kostkou otáčet tahy na prázdných místech mimo objekt v požadovaném směru (nebo v takovém, jaký si nastavíte v „Options“ -> „Rotate“, kde se mimo jiné nastavuje rychlost animace). Konkrétní vrstvu otočíte jejím chycením a tažením, otočení se dokončí samo. Pod kostkou je zobrazen počet provedených tahů. Na spodní liště můžete šipkami vrátit nebo zopakovat tah, zobrazit osy či vrátit pohled do výchozí pozice. Rozsáhlá nápověda v programu je bohužel v ruštině.

Záznamy můžete načítat („Load replay“) nebo ukládat („Save replay“) v nabídce „File“. Nabídka „Cube“ obsahuje podnabídku „Solution“: „Find (brute-force)“ vyzkouší náhodně postup pro složení, „Reverse“ provede otočení bloků v kostce a „Clear“ vymaže počítané tahy. Pokud zatrhnete „Construct“, zobrazí se stiskem vybraného bloku na kostce nabídka, kterou ho můžete umístit („Place“), vymazat („Delete“) nebo otočit („Rotate“), to slouží pro vytvoření vlastní kostky (včetně zobrazení nabídky s případnými jednotlivými kostičkami). „Reset“ vrátí kostku do původního stavu a „Random“ ji náhodně rozhází. V nabídce „Options“ -> „Colors“ můžete libovolně nastavit barvy všech částí kostky a prostředí.